top of page
כריכת הספר בת החייט

איורים לספר ׳בת החייט׳
מאת לילי פרג׳ון

הספר מספר את סיפורה של לילי, אשר נולדה להורים

כבדי שמיעה ועזרה להם לנהל עסק של מתפרה

בביתם ברמת גן.

הספר מציג את סבלנותה של לילי הילדה, ואת הנכוחות שלה

לעזור בכל שלבי העסק - משלב קבלת הקהל ועד התיווך הנכון עבור אביה החייט.

כתיבה: לילי פרג׳ון

איורים: ניר וינגרטן

הספר ראה אור בשנת 2019

כריכת הספר בת החייט
איור מתוך הספר של רחוב ברמת גן עם לוח מודעות
איור של לילי ואביה מעיפים מטוס נייר מהחלון והלקוחה מתבוננת בהם בחיוך
איור של החייט תופר בגד וברקע בדים שונים
bottom of page