top of page

עוברים את התקופה
הזאת ביחד.

בואו ללמוד איתי לצייר קומיקס בזום.

בכל מפגש נושא חדש!

מתאים לכיתות ג׳-ט׳ (מחולק לפי קבוצות גיל).

לתקופה הנוכחית - ניתן ללמוד בזום

בעלות של 30 ₪ למשתתף, למפגש קבוצתי של שעה.

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn
bottom of page